About Me Resume Research Course Contact
     
Contact Information

E-Mail: thu.dongjing@gmail.com / jdong@gatech.edu

TEL: +86-151-0114-6171
Skype: jing.dong3309


View Larger Map
 

Address in Beijing

401A, Zijing Building 7#, Tsinghua Univerisity
Beijing, China, 100084